این روزها؛

متولدین پسر گوی سبقت را از دختران ربودند

بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور و آمار متولدین تا این لحظه، متولدین پسر 333هزار و ۱۷۲ نفر و تعداد متولدین دختر 317هزار و 556 نفر گزارش شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات