مدیر کل ثبت احوال استان:

متولدین غدیر از اداره ثبت احوال اصفهان هدیه بگیرند

مديركل ثبت احوال استان اصفهان گفت: امسال اين اداره كل با هدف ترويج فرهنگ ناب شيعه به متولدين عيد غدير كه نام «علي» را برگزيدند، هديه نفيسي اهدا مي كند.

آخرین اخبار

تبلیغات