رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

ضرورت ورود قوه قضاییه نسبت به برداشت های بی رویه ای آب از زاینده‌رود/محاسبه نکردن دقیق پمپاژهای سیار رودخانه

رئیس کمیته آب اتاق اصفهان خواستار ورود قوه قضاییه در موضوع زاینده رود شد و گفت: برخورد قاطعی با برداشت های بی رویه آب از رودخانه زاینده رود نمی شود و ورود قوه قضاییه به این موضوع می تواند از این برداشت ها جلوگیری کند.

استاندار اصفهان:

۲ هزار چاه غیرمجاز در بستر زاینده رود مسدود می شوند

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ۲ هزار چاه به صورت غیرمجاز در بستر زاینده رود حفر شده اند، گفت: این چاه ها مسدود و عملیات برداشت آب از آنها متوقف خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات