به‌رغم بارش‌های هفته اخیر در 12 استان کشور؛

متوسط بارش ها 13 درصد کمتر از سال گذشته است

مديرکل دفتر مطالعات پايه آب شرکت مدیریت منابع آب کشور گفت: با وجود بارش مناسب باران در 12 استان کشور، متوسط بارش‌های کشور کماکان وضعیت مطلوبی ندارد و نسبت به سال گذشته 13 درصد منفی است.

آخرین اخبار

تبلیغات