آیا صنعت متهم آلودگی اصفهان است؟

با وجودی که لقب قطب صنعت کشور برای اصفهان افتخاری بزرگ محسوب می شود، اما متاسفانه این پتانسیل، همواره برای کلان‌شهر اصفهان تبعاتی همچون آلودگی هوا به همراه دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات