تناقضات اساسی متن فارسی و انگلیسی توافق هسته ای لوزان

فکت شیت یا متنی که وزارت خارجه امریکا منتشر کرده است تفاوت های فاحشی با متن منتشرشده وزارت خارجه ما و حتی بیانیه قرائت شده آقای ظریف دارد که به برخی از این تفاوت ها و تناقضات می پردازیم.

آخرین اخبار

تبلیغات