معاون صندوق ضمانت صادرات ایران:

اصفهان در تولید ناخالص داخلی جزو ۵ استان برتر کشور است

معاون صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: اصفهان در تولید ناخالص داخلی جزو ۵ استان برتر کشور بوده و در این زمینه رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات