درخواست بانک مرکزی؛

متقاضیان وام ازدواج، هرگونه ناهماهنگی را اطلاع دهند

در راستای اجرای هر چه بهتر طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، از متقاضیان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه ناهماهنگی در اجرای این طرح، مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی ارسال کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات