مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان مسکن ملی تمدید شد

مهلت ویرایش اطلاعات برای تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

آخرین اخبار

تبلیغات