ناجی:

آمار متقاضیان طلاق ۲۰ درصد بیشتر از میزان ثبت شده است

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: آمار متقاضیان طلاق استان اصفهان 20 درصد بیشتر از میزان ثبت این واقعه در استان است.

آخرین اخبار

تبلیغات