امام خمینی(ره) از منظر دانشمندان جهان

بخشهایی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتی امام راحل را از زبان و قلم دانشمندان و متفکران آزاداندیش جهان می‌خوانید.

آخرین اخبار

تبلیغات