عضو شورای اسلامی اصفهان:

پیوست فرهنگی برای ایستگاه‌های مترو اصفهان تهیه شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تهیه پیوست فرهنگی برای مترو اصفهان واجب بوده و پیش از اینکه برای مترو در اصفهان مشکل فرهنگی به وجود بیاید باید در راستای تهیه پیوست فرهنگی برای این پروژه اقدام شود.

آخرین اخبار