به کارگیری سه هزارتن ریل ملی ذوب آهن در مترو بهارستان

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت:در طرح کلان متروی شهر جدید بهارستان به اصفهان، به سه هزار تن ریل ملی نیاز است.

آخرین اخبار

تبلیغات