رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

بزرگ‌ترین معضل اصفهان زاینده‌رود است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بزرگ‌ترین معضل اصفهان آب زاینده‌رود و زنده بودن آن است و در دو سفر رئیس جمهور همه شنیدیم که بر زنده بودن و جاری بودن زاینده‌رود تأکید شد.

آخرین اخبار