شهردار اصفهان:

شهرداری اصفهان در صدد راه‌اندازی خط دوم مترو تا سال 1400 است

شهردار اصفهان گفت: مناقصات خط دوم متروی اصفهان در دست بررسی است و تمام تلاش ما این است که اگر خط دوم اجرایی شود، این خط در سال 1400 راه‌اندازی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات