یک متخصص طب فیزیکی گفت:

تغییر در سبک زندگی عامل شیوع سردردهایی گردنی

یک متخصص طب فیزیکی گفت: نشستن، ایستادن ناصحیح و استفاده نادرست از گردن، باعث ایجاد درد در ناحیه گردن می شود که تا قسمت پیشانی و اطراف چشم کشیده می شود.

متخصص طب فیزیکی:

استفاده نادرست از کوله پشتی، اختلال در ستون فقرات را به همراه دارد

دکتر علی پناهی گفت: کوله پشتی های نامناسب، صفحات رشد دانش آموزان را تهدید کرده و می تواند موجب اختلال در عملکرد ستون فقرات شود.

آخرین اخبار

تبلیغات