رییس انجمن متخصصان بیهوشی عنوان کرد؛

آمار ابتلا و مرگ و میر بالای کرونایی در متخصصین بیهوشی

رییس انجمن متخصصان بیهوشی با اشاره به آمار افزایشی ابتلا و بستری های ناشی از کرونا و خستگی کادر درمان گفت: در حال حاضر از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کنیم و جایی برای افزایش این ظرفیت نداریم.

آخرین اخبار

تبلیغات