معاون درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی

ویزیت رایگان پزشکان بسیجی و اعزام تیم‌های پزشکی در دهه محرم

معاون درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی از برپایی ایستگاه‌‌های سلامت در هیأت‌های مذهبی و ویزیت متخصصان اطفال با عنوان ویزیت از شیرخوارگان حسینی خبر داد و گفت: ویزیت رایگان پزشکان بسیجی و اعزام تیم‌های پزشکی در دهه محرم انجام ‌می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات