در ديدار رييس خبرگزاري ملي لبنان با شهردار اصفهان مطرح شد:

اصفهان موزه متحركي از تمام آثار تمدن اسلامي است/ ارتباطات رسانه اي كشورهاي اسلامي در تبادل اخبار واقعي و حقيقي بسيار موثر است

شهردار اصفهان با تاكيد بر اين كه اصفهان موزه متحركي از تمام آثار تمدن اسلامي است اظهارداشت: با توجه به اين كه جايگاه رسانه در انتشار اخبار درست و صحيح بسيار مهم است لذا ارتباطات رسانه هاي كشورهاي اسلامي مي تواند در زمينه تبادل اخبار واقعي و حقيقي بسيار موثر باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات