اگر”متاهل” هستید، این جملات را به “مجرد ها” نگویید!

افته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد گفتن برخی از نکات از سوی متاهل‌ها به مجرد‌ها باعث تغییر افکار آن‌ها می‌شود و سخنان آن‌ها تاثیر زیادی در برخی از رفتارهای آن‌ها دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات