چگونه از جعل چک جلوگیری کنیم؟

تاریخ چک را به صورت افقی و عمودی به صورت عددی و به حروف درج کنید و همچنین جلوی تمامی قسمت‌های پر شده را ببندید.

آخرین اخبار

تبلیغات