مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان تصویب شد

هیات دولت در جلسه دیشب خود عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان را ۶۸۸ هزار تومان تصویب کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات