مدیر تلفیق بودجه سازمان برنامه خبر داد:

عیدی امسال کارمندان 780 هزار تومان/ پرداخت منوط به تصویب هیات وزیران

مدیر تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور از عیدی 780 هزار تومان کارمندان برای سال جاری خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات