رئیس دفتر تبلیغات اصفهان

۱۰۰۰ مبلغ دینی در ماه رمضان به روستاهای اصفهان اعزام می‌شوند

رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان گفت: در ماه مبارک رمضان نزدیک به ۱۰۰۰ مبلغ دینی در ماه مبارک رمضان برای پاسخ‌گویی و تبلیغ دینی به روستاهای مختلف اصفهان اعزام می‌شوند.

رئیس دارالمبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:

۵۰۰ مبلغ دینی در ایام صفر به سراسر اصفهان اعزام می‌شوند

رئیس دارالمبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان گفت: ۵۰۰ مبلغ دینی هم‌زمان با دهه آخر ماه صفر و هفته وقف به سراسر استان اصفهان اعزام می‌شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات