حضرت آیت الله مظاهری:

مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند ارادۀ جمعی و اقدام همگانی از سوی مسئولین و مردم است/ دولت و مجلس نیروی انتظامی را در راه انجام مسئولیت‌هایش تنها نگذارند

مرجع عالیقدر تشیع افزودند: اگر در زمینۀ مبارزه با مفاسد، ضعف و نقصانی وجود دارد، ناشی از کم‌کاری نیروی انتظامی نیست، بلکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیاز به یک ارادۀ جمعی و اقدام همگانی از سوی مسئولین و مردم دارد و از اینرو دولت و مجلس و قوۀ قضائیه و نیز همۀ مردم باید نیروی انتظامی را در راه انجام وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که به عهده دارد، تنها نگذارند.

آخرین اخبار

تبلیغات