هشدار کارشناس جهاد کشاورزی به کشاورزان جرقویه علیا؛

مبارزه به موقع و صحیح با آفت سِن گندم باید در کم ترین زمان ممکن انجام شود

شفیعی کارشناس مبارزه با بیماری ها مرکز جهاد کشاورزی جرقویه علیا گفت: با توجه به بازدید های اعضای شبکه مراقبت غلات از مزارع غلات منطقه خروج حداکثری پوره سن از تخم مشاهده شده و زمان مبارزه با این آفت فرا رسیده است.

بخشدار بخش جلگه خبر داد:

گردهمایی کشاورزان بخش جلگه در امامزاده طالجرد اژیه

کشاورزان جلگه ای با حضور در گردهمایی با بحث زکات و مسائل مرتبط در حوضه کشاورزی اشنا می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات