معاون اجتماعی دادگستری اصفهان مطرح کرد

گسترش احساس امنیت در گرو مبارزه با خشونت/ طراحی سامانه میثاق مهر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان گفت: بعد از نیازهای اولیه زندگی، احساس امنیت مهم‌ترین نیازی است که انسان‌ها در همه جوامع از گذشته تا حال به دنبال آن بوده‌اند

آخرین اخبار

تبلیغات