معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین:

۱۳ آبان نمایش عزم امت با مشت‌های گره‌کرده و شعار مرگ بر امریکا/ روحیه دشمن‌ستیزی در ملت ایران فراگیر است

سردار آزادی می گوید: ۱۳ آبان روزی است که ملت ایران عزم خود را برای مقابله با استکبار در رأس آن‌ها آمریکای جنایتکار با مشت‌های گره‌کرده و با شعار مرگ بر آمریکا به نمایش هرساله گذاشته و می‌گذارد.

آخرین اخبار

تبلیغات