ریزگردها فاجعه ای در ایران:

پنجه ریزگرد ها بر گلوی کودکان

دیرگاهی است که ریزگردها پنجه برگلوی کودکان ،زنان ومردان منطقه خاورمیانه می فشرند وسرفه ها و تک سرفه های دل خراش نغمه ناکوک بسیاری از محافل شده است، آیا راه علاجی نیست؟

آخرین اخبار

تبلیغات