زنان مسلح برای مقابله با داعش/تصاویر

تعداد زیادی از زنان عراق روز گذشته به منظور آمادگی برای ورود به جنگی سرنوشت ساز با داعش مسلح شدند.

اختلاف سیاسی مبارز سیاسی با همسرش/منافقین چگونه زن و مرد را از هم جدا می کردند؟

با گذشت زمان به تدریج تغییراتی در همسرم می دیدم ، ایرج توانسته بود که او را در بسیاری از نظرها با خود هم فکر و هم نظر کند، گاهی مخالفت های صریحی از او در مقابل نظر خود می دیدیم…

آخرین اخبار

تبلیغات