مدیر آبفای منطقه ورزنه:

تامین آب 100 درصد بهداشتی، اهم اقدامات آبفای ورزنه است

مدیر آبفای ورزنه گفت: با تشکر بسیار تلاش کنیم تا آبی با کیفیت 100درصد بهداشتی که وظیفه اصلی آبفا می باشد را در اختیار مردم قرار دهیم.

هیولای خشکسالی کشور را خواهد بلعید!

آب مایه حیات موجودات و تداوم بخش زندگی و عامل پیدایش اجتماعات و تمدن بشر است. از 1650 میلیون کیلومتر مربع آب موجود در کره زمین فقط 3 درصد آن شیرین و از آن تنها 22درصد در دسترس است.

آخرین اخبار

تبلیغات