رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

نابودی 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: متاسفانه از 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان، 100 هزار هکتار به دلیل خشکسالی توان تولید محصول را نداشته و از رده خارج شده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات