بازهم رمضانی دیگر گذشت؛

خداحافظ ای ماه میهمانی خدا

الوداع، یا علی و یا عظیم، الوداع یا غفور و یا رحیم، الوداع ای سفره پیغمبری، الوداع، ای گریه های حیدری، بارالها، راه عشق و عاشقی را سد نکن، اندر این خانه گدا را رد مکن، به امید رمضانی دیگر…

آخرین اخبار

تبلیغات