دبیر اجلاس و جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی نا‌ملموس مطرح کرد

رونق گردشگری مذهبی ایران با معرفی آیین‌های سوگواری ماه محرم

دبیر اجلاس و جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی نا‌ملموس گفت: آیین‌های سوگواری ماه محرم از مواریث فرهنگی نا‌ملموس هستند و معرفی خوب و مناسب این آیین‌ها به دنیا سبب رونق گردشگری مذهبی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات