رییس مرکز ادیب اصفهان؛

چگونگی مشاهده هلال ماه / آمادگی مرکز نجوم ادیب برای رویت هلال ماه شوال

رییس مرکز ادیب اصفهان گفت:ازجمله مهم ترین فعالیت های نجومی، تعیین زمان دقیق مناسبات مذهبی است.

آخرین اخبار

تبلیغات