همگام با ورزش شرق اصفهان

جام ضیافت نور وارد هجدهمین شب خود شد

با جام ضیافت نور در شبهای ماه ضیافت الهی همراه با ورزشکاران و ورزش دوستان شرق اصفهان باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات