دو ماه پایانی کنکور را دست کم نگیرید

حدود 1500 ساعت طلایی در اختیار کنکوری‌ها/ ایام باقیمانده تا کنکور را چگونه سپری کنیم؟

دوران جمع بندی در موفقیت امتحانات و کنکور تاثیر بسزایی دارد که در ادامه به برخی از شیوه‌های صحیح این مساله پرداخته می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات