هشدار؛

غذاهای دودی؛ خوشمزه اما پُرخطر و سرطانزا

یک متخصص تغذیه از خطر ابتلا به سرطان در صورت مصرف دراز مدت مواد غذایی دودی خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات