متخصص طب سنتی

چهره مخدوش طب سنتی با نسخه مدعیان دروغین اسلامی

رمضانی گفت: مواردی در طب سنتی وجود دارد که در طب جدید نیست و طب سنتی قادر به حل مشکلاتی است که طب جدید توان آن را ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات