نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:

ماهیت آمریکا تغییر نکرده است/دموکرات ها هم نتوانستند جلوی تحریم ها را بگیرند

نقض برجام توسط آمریکا را باید به دنیا اثبات کنیم که بعد هراقدام متقابلی بخواهیم انجام دهیم ،این امر با یک زمینه سازی دیپلماتیک و حقوقی باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات