نظر رئیس عملیات فضایی آمریکا درباره ماهواره ایرانی سوژه شد

کاربران فضای مجازی توییت رئیس عملیات فضایی آمریکا را، که ماهواره نظامی ایران را «وب‌کم لرزان در فضا» بدون کارایی لازم خوانده بود، به تمسخر گرفتند.

آخرین اخبار

تبلیغات