یمن باتلاق ال سعود:

هشدار قرآن کریم به آل سعود در جنگ با یمن

جای این سؤال است که چرا 15 قرن پس از آن که قرآن نازل شده، کسانی در قالب خادم الحرمین و تحت عنوان مسلمان به کشور مسلمان دیگری حمله می کنند و حتی قانون مشرکین را هم در نگاه داشت حرمت ماههای حرام رعایت نمی کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات