در تالار شریعتی دانشگاه اصفهان اتفاق افتاد؛

همایشی در پوشش دانشگاه، در حمایت از رکن فتنه / پیامی که جنجال آفرین شد

برنامه ای که قرار بود عصر چهارشنبه در تالار دکتر شریعتی دانشگاه اصفهان تحت عنوان بازگشایی انجمن اسلامی در این دانشگاه برگزار شود با آغاز قرائت پیام رکن فتنه خطاب به این همایش به جنجال کشیده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات