همزمان با سراسر کشور:

مانور زلزله در مدارس بخش بن رود برگزار شد

به مناسبت 8آذر روز ایمنی در برابر زلزله، مانور زلزله در کلیه مدارس بخش بن رود و شهر ورزنه به ویژه مدرسه راهنمایی پسرانه بعثت شهر ورزنه برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات