در مدارس جرقویه علیا:

مانور زلزله در مدارس جرقویه علیا برگزار شد/ تصاویر

مانور زلزله در مدارس جرقویه علیا همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رییس شورای شهر حسن آباد خبر داد:

ارتقاء فرهنگ ایمنی در مانور زلزله ی مدارس جرقویه علیا

رییس شواری اسلامی شهر حسن آباد ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی را از اهداف اصلی اجرای مانور زلزله عنوان کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات