در منطقه جرقويه عليا

مانور زلزله در مدارس جرقويه عليا برگزار شد

مانور زلزله در مدارس منطقه جرقويه عليا جهت آمادگي دانش آموزان با حوادث طبيعي برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات