مدیریت نمایشی ابتکار/

خانم مدیری که به دنبال مانور در مراسم زینتی و سیاسی است + تصاویر

رئیس سازمان محیط زیست که سابقه حضور زیادی در این پست دارد این روزها که بحث آلودگی هوا در تهران و خوزستان بازهم تشدید شده افعال خود را بیشتر متمرکز به کارهای نمایشی کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات