همزمان با سراسر کشور برگزار شد:

نمایش توان عملیاتی در مانور امداد نجات شرکت گاز جرقویه

مانور امداد و نجات جهت آمادگی پرسنل امداد و گازبان و تعمیرات شهرهای نیک آباد، محمد آباد، نصر آباد، حسن آباد و اژیه و کلیه روستاهای تابعه در مراکز بخش های جرقویه علیا و سفلی برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات