بخشدار بخش مرکزی

توانایی بالای بخش مرکزی در مواجه با بلاهای طبیعی

بخشدار بخش مرکزی گفت: مانور اسکان اضطراری به صورت کارگاه آموزشی و در جهت آگاه کردن مردم در برخورد با بلایای طبیعی در 23 روستای بخش مرکزی به نحو مطلوبی اجرا شد.

مانور اسکان اضطراری در شهر ورزنه برگزار شد

به همت شهرداری شهر ورزنه و با همکاری ارگانهای این شهر مانور اسکان اضطراری در روز پنج شنبه در این شهر برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات