بازیگری نقش عمومی پیامبر:

ملاقات پیامبر با مادرش آمنه ماندگارترین صحنه «محمد رسول الله»

حمیدرضا تاج‌دولت بازیگر نقش حضرت حمزه در فیلم محمد رسول الله است، بازی کردن در این نقش برای او هم شوق داشته است و هم اضطراب؛ اما حالا او کوله‌باری از یک تجربه گرانبها دارد که ممکن است آرزوی هر بازیگری باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات